MTA Plus

115.00KM

MTA Plus je indikovan za terapiju vitalne pulpe i za endodontske procedure.