Ivoclar P310 G2 – peć za keramiku sa pumpom

8,900.00KM

Ova peć za keramiku  je opremljena brojnim programima Ivoclar Vivadent, koji su usklađeni sa materijalima kao što su IPS e.max, IPS d.SIGN, IPS InLine i IPS Empress System.

Karakteristike novih proizvoda G2 linije

 • Nova radna jedinica (membranski zatvorena tastatura sa obojenim ekranom osjetljivim na dodir) sa novim simbolima i ikonama – još jednostavniji i brži, a takođe i intuitivan rad peći.
 • Novi operativni softver s novim konceptom boja i novim simbolima i ikonama – još jednostavniji i brži, a također i intuitivan rad peći
 • IoT funkcija – kupac je u ranoj fazi obaviješten o servisnim radovima kako bi se spriječili kvarovi peći
 • Nova, optimizovana ladica za hlađenje – veća površina za skladištenje pečenih predmeta i optimizovano hlađenje u rubnom području.
 • Novi koncept boja i dizajna – izvrsna integracija peći u liniju opreme Ivoclar Vivadent.
 • Razne optimizacije softvera

Dodatne funkcije

 • QTK tehnologija prigušivanja
 • 300 individualnih programa
 • OSD prikaz (jednostavan) omogućava lako prepoznavanje radnog statusa čak i sa velike udaljenosti
 • USB i Ethernet sučelje: Peći se mogu spojiti na PC/Internet u bilo kojem trenutku radi ažuriranja softvera
 • Tehnologija za uštedu energije