ASA artilkulator 5050

155.00KM

  • Stabilan rad od 60° za udobnost tehničara
  • Idealno za pacijente klase III
  • Kompatibilan sa svim polimerizatorima pod pritiskom
  • Sistem protiv rotacije za incizalnu šipku
  • Predložak sa eliptičnim referencama za modele donjih lukova
  • Okluzalni sto sa eliptičnim referencama za modele gornjih lukova