Kuprovent N

58.00KM

Termoplastična masa za otiske
Kutija sa 18 termoplastičnih štapića.
Namjena:
– formiranje ventilnog ruba pri uzimanju funkcionalnog otiska bezubih vilica;
– korigovanje individualnih kašika.
Karakteristike:
– produžena plastična faza, zahvaljujući prisustvu metalnih čestica;
– lako formiranje preciznog ventilnog ruba.