OROLIN Burbath

42.00KM

Orolin Burbath je gotov preparat za dezinfekciju i čišćenje svih rotacionih dentalnih
i hirurških instrumenata. Orolin Burbath ima širok efektivni spektar i brzo djelovanje.
Dejstvo u samo jednoj minuti. Orolin je baktericidan, tuberkulocidan, micobakteričan,
djelotvoran na kvasce, gljivice i viruse. Kombinacija rastvora proteina i tenzida
za višestruku namjenu koji imaju veliku moć čišćenja. Lako biorazgradiv.