OROLIN Multisept Plus

53.00KM

Orolin Multisept Plus je tečni koncentrat za potapanje, dezinfekciju i čiščenje
medicinskih i dentalnih instrumenata baziran na jedinstvenoj kombinaciji
sredstava za zaštitu površina i zaštite od korozije. Dezificijent postiče veoma
visoku snagu čišćenja. Visoka kompatibilnost sa materijalima produžava vijek
trajanja instrumenata.Orolin Multisept Plus je bez aldehida, phenola, korozivnih
komponenata, ne utiče na boju. Fiksira dejstvo na krv i protezu.
Testovi potvrdili kompatibilnost za instrumente od polietilena, silikona, čelika,
željeza, akrilnog stakla. Može se koristiti u ultrazvučnim aparatima.