Prime Dent – Veliki set plombi

160.00KM

Set plombi, svjetlosnopolimerizujućih kompozita za rekonstrukciju zuba.

A1 A2 A3 A3.5

B2

C1

Opaker

001-010 Standard